< ?php header("Location: https://nl.linkedin.com/in/tifenehuchet/“); >